TELJES DOKUMENTUM

HIRDETMÉNY

az óvodai beiratkozásról

 

Az óvodába járási kötelezettség:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, kivéve azon bölcsődei ellátásban részesülő gyermek:

-  aki még nem érett az óvodai nevelésre (a bölcsődei ellátást negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig veheti igénybe), illetve

-  aki sajátos nevelési igényű (a bölcsődei ellátást annak az évnek az augusztus 31. napjáig veheti igénybe, amelyben a hatodik életévét betölti).

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.


 TELJES DOKUMENTUM

LETÖLTHETŐ ADATLAP

FELMENTÉS IRÁNTI KÉRELEM