HIRDETMÉNY

az óvodai beiratkozásról

 

Az óvodába járási kötelezettség:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, kivéve azon bölcsődei ellátásban részesülő gyermek:

-  aki még nem érett az óvodai nevelésre (a bölcsődei ellátást negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig veheti igénybe), illetve

-  aki sajátos nevelési igényű (a bölcsődei ellátást annak az évnek az augusztus 31. napjáig veheti igénybe, amelyben a hatodik életévét betölti).

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

 

TELJES DOKUMENTUM
A 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás speciális szabályai:

 

I.    Az elektronikus beiratkozás:

Általános információk

A 2021/2022. nevelési évre – a járványhelyzetre tekintettel – fő szabály szerint a jelentkezés/beiratkozás elektronikus úton történik. A beiratkozáshoz szükségesdokumentumok bemutatására a nevelési év első napján kerül sor.

Az óvodakötelezettség teljesítését az Oktatási Hivatal tartja nyilván. Nyilvántartása lakcím alapú. Életvitel szerinti lakhelyként a gyermek bejelentett tartózkodási címét, ha ilyen nincs, akkor az állandó lakcímét veszi figyelembe. Felhívom a figyelmet tehát arra, hogy annál az önkormányzatnál/önkormányzati óvodánál lévő kötelező felvételi listában szerepel a gyermek, ahol a lakcímkártyája szerint a tartózkodási lakhelye, ha ilyen nincs feltüntetve, akkor állandó lakóhelye található.


TELJES DOKUMENTUMTÁJÉKOZTATÓ A XVII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODÁK

FELVÉTELI KÖRZETEIRŐL