Pádárné Tóth Andrea óvodavezető

Antalné Balla Ágnes óvodapedagógus

Balogh Ágnes Tünde dajka

Békési Zita óvodapedagógus

Huszné Bohán Edina óvodapedagógus

Érdi István gondnok

Gorcsakovszkiné Pala Enikő dajka

Cselle Anita óvodapedagógus

Hoóné Kark Gabriella dajka

Karaszi Gáborné óvodapedagógus

Kárai Lajosné pedagógiai asszisztens

Kiss Ibolya dajka

Kovács Tímea óvodapedagógus

Lovas Anita dajka

Majdán Attiláné pedagógiai asszisztens

Olasz-Máté Anita óvodapedagógus

Papp Mátyásné dajka

Petrikné Mezei Anita dajka

Péntek Judit óvodapedagógus

Szilágyiné Szabó Edit dajka

Szirmai Ágnes óvodapedagógus

Sztrehárszki Attiláné óvodatitkár

Tollerné Sass Erzsébet óvodapedagógus, óvodavezető helyettes

Turzáné Farkas Éva óvodapedagógus

Varga Zoltánné óvodapedagógus

Varga Zsoltné dajka