Pádárné Tóth Andrea óvodavezető

Antalné Balla Ágnes óvodapedagógus

Balogh Ágnes Tünde dajka

Békési Zita óvodapedagógus

Érdi István gondnok

Gorcsakovszkiné Pala Enikő dajka

Cselle Anita óvodapedagógus

Hoóné Kark Gabriella dajka

Karaszi Gáborné óvodapedagógus

Kárai Lajosné pedagógiai asszisztens

Kiss Ibolya dajka

Kovács Lilla óvodapedagógus

Kovács Tímea óvodapedagógus

Lovas Anita dajka

Majdán Attiláné pedagógiai asszisztens

Myszöglad Izabella óvodapedagógus

Olasz-Máté Anita óvodapedagógus

Papp Mátyásné dajka

Péntek Judit óvodapedagógus

Sajermann Gézáné dajka

Sztrehárszki Attiláné óvodatitkár

Tollerné Sass Erzsébet óvodapedagógus, óvodavezető helyettes

Tóth Mónika dajka

Turzáné Farkas Éva óvodapedagógus

Varga Zoltánné óvodapedagógus

Varga Zsoltné dajka