Óvodánk dolgozói


Béres Károlyné óvodavezető

 

Antalné Balla Ágnes óvodapedagógus

Aranyi Fruzsina óvodapedagógus

Békési Zita óvodapedagógus

Burai Jánosné óvodapedagógus

Dósa Katalin óvodapedagógus

Érdi István gondnok

Gilicze Antalné óvodapedagógus

Hoóné Kark Gabriella dajka

Kárai Lajosné dajka

Kiss Ibolya dajka

Kovács Tímea óvodapedagógus

Majdán Attiláné dajka

Mezei Anita dajka

Pádárné Tóth Andrea óvodapedagógus

Petrik Istvánné óvodapedagógus

Sajermann Gézáné dajka

Szalay Lajosné dajka

Sztrehárszki Attiláné óvodatitkár

Vadas-Minárik Eszter óvodapedagógus

Varga Zoltánné óvodapedagógus

Varga Zsoltné dajka