Pádárné Tóth Andrea óvodavezető

Antalné Balla Ágnes óvodapedagógus

Balogh Ágnes Tünde dajka

Békési Zita óvodapedagógus

Dósa Katalin óvodapedagógus, óvodavezető helyettes

Érdi István gondnok

Gorcsakovszkiné Pala Enikő dajka

Harmatovszki Annamária óvodapedagógus

Hoóné Kark Gabriella dajka

Kárai Lajosné pedagógiai asszisztens

Kiss Ibolya dajka

Kovács Lilla óvodapedagógus

Kovács Tímea óvodapedagógus

Lovas Anita dajka

Majdán Attiláné pedagógiai asszisztens

Myszöglad Izabella óvodapedagógus

Olasz-Máté Anita óvodapedagógus

Papp Mátyásné dajka

Sajermann Gézáné dajka

Szalay Laura óvodapedagógus

Sztrehárszki Attiláné óvodatitkár

Tollerné Sass Erzsébet óvodapedagógus

Tóth Mónika dajka

Vadas-Minárik Eszter óvodapedagógus

Varga Zoltánné óvodapedagógus

Varga Zsoltné dajka