Pedagógiai Programunk

Tisztelt Olvasó!

 

Programunkat az érvényes törvényi szabályozásokat figyelembe véve, jól működő hagyományainkra, értékeinkre építve, pedagógiai- és pszichológiai, elméleti- és gyakorlati ismereteinket összefoglalva hitvallásunk alapján készítettük.

Felhasználtuk Dr. Havas Péter, Porkolábné dr. Balogh Katalin és Bakonyi Anna kutatásait, építünk filozófiájukra. Figyelembe vettük a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit, valamint a kompetenciaalapú óvodai program ajánlásait.

E dokumentumban az óvodánkban dolgozók egységes nevelési elveit, a feléjük támasztott elvárásokat, célokat, feladatokat rögzítettük, melynek során figyelembe vettük lakókörnyezetünk sajátosságait, a szociokulturális hátteret, az óvodánkba járó gyermekek szüleinek velünk szemben támasztott igényeit.

A Program bemutatja a szülők, érdeklődők számára óvodai életünket és segíti pedagógusaink napi munkáját. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy bár jól tudjuk használni útmutatónkat, szakmai fejlődésünk miatt időszerűvé vált konkrétabbá, egyértelműbbé tenni, programosítani. Az óvodai nevelés országos alapprogramjának 2018 évi módosítása is kötelez bennünket programunk módosítására, felülvizsgálatára, korszerűsítésére.

2008. szeptemberétől intézményünkbe fogadjuk azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket, akik érzékszervi- (látás, hallássérültek) illetve beszédfogyatékossággal élnek, 2020. szeptemberétől pedig az egyéb pszichés zavarral és az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket is. 


Teljes dokumentum