Rákosmenti Százszorszép Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1171 Budapest, Rezgő utca 15.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogálsáról szóló 1992. évi XXXIII törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Főiskola

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         Fényképes szakmai önéletrajz

·         Erkölcsi bizonyítvány,

·         Óvodapedagógusi végzettséget igazoló okirat

· 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. június 22.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Béres Károlyné óvodavezető részére a ovoda @szazszorszepovoda.hu e.maiI címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje:
2020. június 29.