Szervezeti és Működési Szabályzat


Bevezető

A Rákosmenti Százszorszép Óvoda működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) határozza meg.

Az SZMSZ-t az igazgató a nevelőtestület bevonásával készíti el és az intézmény honlapján teszi közzé.

Az SZMSZ-t a fenntartó hagyja jóvá.

Az SZMSZ időbeli hatálya: A fenntartó jóváhagyását követő napon lép hatályba és határozatlan időre szól.


Teljes dokumentum