Szervezeti és Működési Szabályzat

Bevezető

Az óvoda – a jogszabályi előírásoknak megfelelendő – az alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdése alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket.
A szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára a nevelőtestület jogosult.
A jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban véleménynyilvánítási jog gyakorlása biztosított volt:

- az intézményi közalkalmazotti tanácsnak,
- az óvodai szülői közösségnek.


Teljes dokumentum