Helyzetképünk, Óvodaképünk


Óvodánk a XVII. kerület szélén, Rákoskerten, nyugodt, csendes családi házas övezetben található. Épülete két részből áll. A  régi épület 1946 óta, az újabb 1979 óta üzemel. 

Gyermekcsoportjaink: Gomba, Méhecske, Mókus, Pillangó, Süni. 
A szülői igények kielégítése céljából négy azonos-, egy vegyes életkorú csoportot szervezünk. Arra törekszünk, hogy 3-4 évig ugyanazon felnőttek vezessék. 
Évek óta magas gyermeklétszámmal, 5 csoporttal működünk.

A 140 férőhellyel rendelkező épületet mára kinőttük. Az ideális környezet és óvodánk jó hírneve vonzza a beköltöző fiatalokat. Évek óta háromszoros a túljelentkezés intézményünkbe. Szükség volna az épület bővítésére.

A 11 óvodapedagógus munkáját 2 pedagógiai asszisztens, 6 szakképzett dajka, 1 óvodatitkár és 1 fűtő-gondnok segíti. Óvónőink közül hárman fejlesztőpedagógusi, egy mentori és egy  környezetpedagógiai végzettséggel rendelkeznek. Egy pedagógusunk óvodai szakértőként is tevékenykedik. 
2008. szeptemberétől fogadjuk az érzékszervi, és a beszédfogyatékos gyermekeket.

Barátságos foglalkoztatók, napvédett teraszok, mozgásfejlesztő játékokkal teli udvar és kellemes környezet várja a hozzánk érkezőket. A tiszta levegő, a zajmentes környezet, a közeli Merzse-mocsár és a Vida-domb kedvező helyi adottságaink közé tartozik. 
  
Pedagógiai Programunk értékei: 
- Barátságos, szeretetteljes, biztonságot nyújtó óvodai élet megszervezése, amelyben a gyermeki játék kibontakozhat, ahol megbecsülés, tisztelet övezi a gyermeket, aki kiegyensúlyozottá, önállóvá válik. 
- Nevelésünk hatásaival tudatosan segítjük a gyermek egyéni képességeinek harmonikus, sokoldalú kibontakozását. Fejlődő egyéniségét óvjuk, védjük. 
- Játékos tevékenység közben környezettudatos magatartás, környezetre figyelő, környezetét védő életvitel alapjainak lerakása. 
- Az óvodapedagógusok viselkedésének mintája alapján a következő emberi értékeket közvetítjük: 
nyitottság, őszinteség, segítőkészség, másság elfogadása, tiszteletben  tartása, a szeretet gazdag, változatos megnyilvánulási formái.

Nevelőtestületünk küldetésnyilatkozata: 
„Érző szívvel, nyitott szemmel, harmóniában, az emberi értékek átadásával együtt a gyermekekért.” 
Programunkban kiemelt szerepet kap a környezet tevékeny megismerésére nevelés. 
Séták, kirándulások alkalmával folyamatosan feltérképezzük közvetlen és tágabb környezetünk természeti és társadalmi értékeit. Fontosnak tartjuk a természetvédelmet.  
A gyermekek szemléletformálása érdekében Rákoskert lakosaitól egész évben gyűjtjük a papírt és a háztartásban elhasznált zsiradékot, olajat. 
Gyermekeink óvodás éveik alatt megismerik a környezetükben élő fákat, virágokat, állatokat, bogarakat, madarakat. 
Megfigyeléseiket, tevékenységeiket - AZ ÉLET TISZTELETE - szemlélet vezérli: 
Nem tépik le a növényeket. Nem tapossák el, nem kínozzák a bogarakat. Nem bántják, hanem gondozzák az állatokat. Nem szemetelnek, ismerik a víz értékét, ezért nem folyatják feleslegesen.

Minden évben közösen emlékezünk meg a gyerekekkel a Föld napjáról és a Víz napjáról.

Hagyományosan megrendezzük családi játszóházunkat az Állatok Világnapja alkalmából.

1993 óta a szülők kérése alapján az ország különböző természetvédelmi területein nyári erdei tábort szervezünk.

 

A gyermekek szemléletformálása érdekében szelektíven gyűjtjük a csoportokban keletkező a papírhulladékot, használt rajzpapírokat, Rákoskert lakosaitól pedig egész évben fogadjuk a háztartásban elhasznált zsiradékot, olajat, melyet a Biofilter Környezetvédő Zrt. szállít el tőlünk.

 

Tagja vagyunk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának és a Magyar Madártani Intézetnek. Büszkén viseljük a „Madárbarát kert” és a "Zöldóvoda" címet. 2009-től környezeti nevelésünk elismeréséért bázisóvodává nyilvánítottak bennünket, amellyel az országban akkor csak tíz óvoda rendelkezett. Háromszor is elnyertük a "Szebb, virágosabb Rákosmentéért" díjat, az intézményi kategóriában I. helyezettek lettünk.

 

Nevelőtestületünk egységes szemléletmóddal rendelkezik. Teljes mértékben figyelembe vesszük külső és belső partnereink igényeit, elégedettségét.

 

Részt vettünk az Oktatási Minisztérium megbízásából a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési program I-es modelljének kiépítésében. 2009-től Európai Uniós forrásból bevezettük a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” programot. Általa korszerűsítettük módszertani  kultúránkat, és fejlesztjük gyermekeink képességeit és kulcskompetenciáit.

 

2002 tavaszán pályáztunk a Közoktatás Minőségéért Díjra. Partnerközpontú munkánk elismeréséül az Oktatási Miniszter oklevelet adományozott nevelőközösségünknek.

 

A családokkal való jó kapcsolatunkat igyekszünk megtartani és szorosabbra fűzni a „szülős beszoktatással”, a nyílt napokkal, a szülői értekezletekkel, fogadóórákkal, a szülők fórumával, a csa­ládlátogatásokkal, közös játszóházakkal, ünnepekkel.

 

Jó a kapcsolatunk a környező intézményekkel. A rákoskerti időseket minden évben köszöntjük. Kölcsönös kapcsolatban vagyunk a helyi általános iskolákkal. 

 

Óvodánkban a szülők igényeinek megfelelően különbusszal vízhez szoktatásra, úszásoktatásra visszük a gyermekeket. A játékos angolt és zeneovit szakember segítségével biztosítjuk.

 

Heti 10 órában logopédus foglalkozik beszédhibás gyermekeinkkel. Heti két alkalommal hitoktató tart foglalkozást azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei ezt igénylik. 

 

Intézményünkben 1992 óta támogatja óvodánk működését a szülők és nevelők által létrehozott Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány.

 

 

Nevelőtestületünk küldetésnyilatkozata:

 

„Érző szívvel, nyitott szemmel, harmóniában, az emberi

értékek átadásával együtt a gyermekekért.”