Helyzetképünk, Óvodaképünk


Óvodánk a XVII. kerület szélén, Rákoskerten, nyugodt, csendes családi házas övezetben található. Épülete három részből áll. A  régi épület 1946 óta, az újabb 1979 óta üzemel, 2020-ban pedig egy harmadik épületszárnnyal bővült. A bővítés során két új csoportszoba, egy tornaterem, orvosi szoba, logopédiai foglalkoztató, és teakonyha lett kialakítva, így a szükségtermet megszüntetve, a kollektíva újra rendelkezik nevelőtestületi szobával is.

Gyermekcsoportjaink: Gomba, Katica, Maci, Mókus, Pillangó, Süni. 
A szülői igények kielégítése céljából öt azonos-, egy vegyes életkorú csoportot szervezünk. Arra törekszünk, hogy 3-4 évig ugyanazon felnőttek vezessék. 
Évek óta magas gyermeklétszámmal, 5 csoporttal működtünk, így nagy örömmel fogadtuk a bővítés lehetőségét.

A 13 óvodapedagógus munkáját 2 pedagógiai asszisztens, 9 szakképzett dajka, 1 óvodatitkár és 1 fűtő-gondnok segíti. Óvónőink közül ketten fejlesztőpedagógusi  és egy  környezetpedagógiai végzettséggel rendelkeznek. 

2008. szeptemberétől fogadjuk az érzékszervi- és a beszédfogyatékos gyermekeket, 2020. szeptemberétől pedig az egyéb pszichés zavarral, illetve az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket is.
  
Pedagógiai Programunk értékei: 
- Barátságos, szeretetteljes, biztonságot nyújtó óvodai élet megszervezése, amelyben a gyermeki játék kibontakozhat, ahol megbecsülés, tisztelet övezi a gyermeket, aki kiegyensúlyozottá, önállóvá válik. 
- Nevelésünk hatásaival tudatosan segítjük a gyermek egyéni képességeinek harmonikus, sokoldalú kibontakozását. Fejlődő egyéniségét óvjuk, védjük. 
- Játékos tevékenység közben környezettudatos magatartás, környezetre figyelő, környezetét védő életvitel alapjainak lerakása. 
- Az óvodapedagógusok viselkedésének mintája alapján a következő emberi értékeket közvetítjük: 
nyitottság, őszinteség, segítőkészség, másság elfogadása, tiszteletben  tartása, a szeretet gazdag, változatos megnyilvánulási formái.

Nevelőtestületünk küldetésnyilatkozata: 
„Érző szívvel, nyitott szemmel, harmóniában, az emberi értékek átadásával együtt a gyermekekért.” 
Programunkban kiemelt szerepet kap a környezet tevékeny megismerésére nevelés. 
Séták, kirándulások alkalmával folyamatosan feltérképezzük közvetlen és tágabb környezetünk természeti és társadalmi értékeit. Fontosnak tartjuk a természetvédelmet.  

Gyermekeink óvodás éveik alatt megismerik a környezetükben élő fákat, virágokat, állatokat, bogarakat, madarakat. 
Megfigyeléseiket, tevékenységeiket - AZ ÉLET TISZTELETE - szemlélet vezérli: 
Nem tépik le a növényeket. Nem tapossák el, nem kínozzák a bogarakat. Nem bántják, hanem gondozzák az állatokat. Nem szemetelnek, ismerik a víz értékét, ezért nem folyatják feleslegesen.

 

A gyermekek szemléletformálása érdekében szelektíven gyűjtjük a csoportokban keletkező papírhulladékot, használt rajzpapírokat, műanyag csomagolást, emellett az óvodánk kertjében található komposztálóban a zöldségek, gyümölcsök tisztítása során keletkezett zöldhulladékokat.

 

Tagja vagyunk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának és a Magyar Madártani Intézetnek. Büszkén viseljük a „Madárbarát kert” és az "Örökös Zöld Óvoda" címet. 2009-től környezeti nevelésünk elismeréséért bázisóvodává nyilvánítottak bennünket, amellyel az országban akkor csak tíz óvoda rendelkezett. Háromszor is elnyertük a "Szebb, virágosabb Rákosmentéért" díjat, az intézményi kategóriában I. helyezettek lettünk.

 

Nevelőtestületünk egységes szemléletmóddal rendelkezik. Teljes mértékben figyelembe vesszük külső és belső partnereink igényeit, elégedettségét.

 

Részt vettünk az Oktatási Minisztérium megbízásából a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési program I-es modelljének kiépítésében. 2009-től Európai Uniós forrásból bevezettük a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” programot. Általa korszerűsítettük módszertani  kultúránkat, és fejlesztjük gyermekeink képességeit és kulcskompetenciáit.

 

2002 tavaszán pályáztunk a Közoktatás Minőségéért Díjra. Partnerközpontú munkánk elismeréséül az Oktatási Miniszter oklevelet adományozott nevelőközösségünknek.

 

A családokkal való jó kapcsolatunkat igyekszünk megtartani és szorosabbra fűzni a „szülős beszoktatással”, a nyílt napokkal, a szülői értekezletekkel, fogadóórákkal, a szülők fórumával, a csa­ládlátogatásokkal, közös játszóházakkal, ünnepekkel.

 

Jó a kapcsolatunk a környező intézményekkel. A rákoskerti időseket minden évben köszöntjük. Kölcsönös kapcsolatban vagyunk a helyi általános iskolákkal. 

 

Óvodánkban az Alapozó- és a TSMT tornát, a játékos angolt és zeneovit szakember segítségével biztosítjuk.

 

Heti 10 órában logopédus foglalkozik beszédhibás gyermekeinkkel. Heti két alkalommal hitoktató tart foglalkozást azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei ezt igénylik. 

 

Intézményünkben 1992 óta támogatja óvodánk működését a szülők és nevelők által létrehozott Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány.

 

 

Nevelőtestületünk küldetésnyilatkozata:

 

„Érző szívvel, nyitott szemmel, harmóniában, az emberi

értékek átadásával együtt a gyermekekért.”