INTÉZKEDÉSI TERV
 
A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
ÉS A KÜLÖNLEGES JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZETRE
(szülőknek szóló kivonat)

 
1.       AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK
 
1.1     Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
1.2     Kérjük, hogy az alábbi szabályokat szíveskedjenek betartani!
Ø  Az udvarra, az épületbe a szülők csak szájmaszkban léphetnek be! Enélkül nem áll módunkban a szülőket az intézményünkbe beengedni!
Ø  Egy gyermekkel csak egy szülő jöhet be az épületbe.
Ø  A gyermeköltözőkben lehetőleg egyszerre csak két gyermek és kísérője tartózkodjon, elkerülve a zsúfoltságot.
Ø  A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermeknek legkésőbb 900 óráig kell megérkeznie az óvodába!  
Ø  Az ebéd után hazajáró gyermekeket a szülők a saját csoportjuk gyermeköltözőjének ajtajában vehetik át. A gyermekek átadása/átvétele a lehető legrövidebb időn belül történjen meg!
Ø  Kérjük mielőbb elhagyni az épületet és a játszóudvart, valamint az óvoda épülete előtt is kerüljék a beszélgetést, csoportosulást!
1.3     A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
1.4      A kezdeményezéseket, foglalkozásokat az időjárás függvényében javasolt a természetben a szabad levegőn megtartani. Ezekben az esetekben is mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
1.5     A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, hogy mindkét helyen elkerülhető legyen a csoportosulás.
1.6     Nagylétszámú gyermek, szülő vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény során tekintettel kell lenni az alábbiakra:         
-          Az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátozás szigorú betartására,
-          Az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés)
1.7   A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások betartása mellett tarthatók meg. Amennyiben lehetséges, a csoportok zárt facebook rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

 
2.       EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

2.1     Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melyet kérünk, hogy az intézménybe érkezéskor használjanak! A gyerekek esetében a csoportba lépés előtt a szappanos kézmosás KÖTELEZŐ!
2.2      A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosás lehetőségét, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítővel egészítünk ki.
A felnőttek kéztörlésére csak papírtörlőt használhatnak! A gyermekek saját jellel ellátott textil gyermektörölközőt használnak. Fokozott figyelmet kell fordítani a rendszeres cserére és mosására.
 
2.3     A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására, ehhez elengedhetetlen a felnőtt ellenőrző jelenléte. Egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés, melyhez kérjük a szülők együttműködését!
2.4     A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az óvodába, kivétel 1 db alvós plüs, „nyunyóka”, melyet a gyermek hét elején nylon zacskóba behoz és hét végén visz haza. A következő héten kimosva, fertőtlenítve hozhatják újra a gyermekek.
2.5     A gyermekek ágyneműjét, pizsamáját kéthetente kell hazavinni, és hét elején kimosva, vasalva visszahozni.
2.6     A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére.
 
3.       GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
3.1  Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszuprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
3.2  A gyermek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 
4.       TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

4.1        Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:
- láz
- köhögés
- nehézlégzés
- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás,
  hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés
Gondoskodunk a szülő/gondviselő értesítéséről, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el és jelezzenek vissza az óvodának!
 
4.2        A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 
Budapest, 2020. augusztus 31.
                                                                                             Pádárné Tóth Andrea
                                                                                                        óvodavezető